Undervisning af dygtige elever

Indsats om undervisning af dygtige elever.

I Randers Kommune er vi opmærksomme på, at såvel fagligt dygtige som fagligt udfordrede elevers behov skal imødekommes. Derfor afviklede vi et praksis kompetenceforløb for udvalgte lærere i Randers Kommune med fokus på undervisning af dygtige elever i skoleåret 22/23.

Der var fokus på, hvordan der kunne arbejdes med undervisningsdifferentiering, så der fx stilles flere og/eller sværere opgaver til denne elevgruppe, hvordan man kan udvælge af særlige undervisningsmaterialer, der passer til elevernes niveau, brug af holddannelse mv., jf. folkeskolelovens gældende forpligtelser. Læs evt. mere om den nationale indsats for talentfulde elever her.

Indholdsmæssigt var der fokus på, hvordan dygtige elever kan udfordres fagligt. Vi ønskede gennem indsatsen at give aktørerne værktøjer til at spotte de dygtige elever og tilrettelægge en undervisning, der tager højde for disse elever. Desuden fik aktøren værktøjer til, hvordan man kan indgå i dialog med kolleger om at tilpasse og udvikle undervisning, der tilgodeser de dygtige elever.

Der er udarbejdet en inspirationsside for det pædagogiske personale (Kun adgang med RKsit.

Læs artiklen om dygtige elever i Randers Kommune