IT

Indsatserne inden for IT omfatter læremidler, devices til eleverne samt sparring ifm. IT-relaterede indsatser.

På skolerne i Randers Kommune arbejder vi løbende med IT indsatser i to spor. Et administrativt spor og et pædagogisk. Det omfatter blandt andet læremidler, devices til eleverne samt sparring i forbindelse med brugen af digitale og teknologiske læremidler. 

Vi arbejder løbende med og giver support på blandt andet:

  • Aula
  • Google Workspace for Education Plus 
  • MinUddannelse (læringsplatform)
  • IST/TEA (elevadministration)
  • Subit (håndtering af vikartimer)

Teknologiforståelse

På skolerne og i undervisningen arbejder vi på at invitere teknologien ind i undervisningen, og vores elever skal både være digitalt og teknologiske nysgerrige, kritiske og modige med teknologien.

Vi inviterer løbende til temamøder om teknologiforståelse, hvor teknologien bringes i spil i øjenhøjde med børnene - i både teori og praksis.


Læremidler

Skolerne står for selv at indkøbe de fleste læremidler, hvorfor det er forskelligt fra skole til skole, hvad der er tilgængeligt. Skolens PLC-medarbejder kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvad der er tilgængelig på netop din skole.

Der er en række læremidler og læringsportaler, som er indkøbt fælles for skolerne. Det er adgang til Ordbogen.com, Appwriter, Skoletube, MinUddannelse, Aula og Google Workspace for Education Plus.

Devices til eleverne - Chromebooks

Eleverne i Randers Kommune arbejder primært på Chromebooks.
For eleverne fra 6.-9. klasse udleveres Chromebooks 1:1, så hver elev har adgang til egen device. Lokalt på skolen besluttes det, om eleverne må tage deres device med hjem, eller om den opbevares på skolen. Elever på andre klassetrin deles om skolens øvrige devices.

IT support

Hvis du får behov for teknisk support, skal du oprette en sag til IT.
Det gør du ved at klikke på "IT Support"-bogmærket i RKsit-bogmærkemappen øverst til venstre i Chrome-browseren. Alt efter udfordringens omfang kan det ofte klares over mail eller telefon. Hvis der er behov for fysisk møde, er skolens IT supporter på skolen en gang om ugen. Har du brug for akut hjælp, kommer supporteren hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til Google som arbejdsredskab, RKsit, Aula eller MinUddannelse, skal du tage fat i en af skolens superbrugere eller læringskonsulenterne.


Tag kontakt til: