Åben skole og Ud&Lær

Åben skole-samarbejdet giver værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning.

Et åben skole-samarbejde giver værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Læringsaktiviteter i den åbne skole tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål og giver mulighed for fælles oplevelser og aktiviteter. Aktiviteterne kan være i naturen, på museerne, i teatret, på biblioteket m.m., men kan også foregå på skolen.

På skoleområdet samarbejder vi bredt med en række aktører. En stor del af deres tilbud findes på Ud&Lær, og platformen udvikles og udbygges løbende. Her finder du tilbud fra især kultur- og naturområdet. Driften af platformen varetages af Rie Ploug Skamris. Rie kan kontaktes på rie.ploug.skamris@randers.dk eller telefon 51 24 59 85.

Mange idrætsforeninger har også ressourcer til og interesse i at indgå i et samarbejde med skolerne. Jesper Jakobsen, projektleder for Bevæg dig for livet, kan indgå i sparring omkring samarbejde med idrætsforeninger. Han kan kontaktes på jesper.jakobsen@randers.dk eller telefon 51 56 20 20.

I forhold til skole-virksomhedssamarbejde indgår alle elever på 8.årgang i Randers Kommunes folkeskoler i en virksomhedsuge. Indsatsen er forankret i UU Randers i tæt dialog med Skolernes Udviklingscenter. Målet er at kvalificere folkeskoleelevernes uddannelsesvalg, herunder give eleverne et helhedsbillede af en virksomhed, forståelse af forskellige jobfunktioner og erfaringer med at indgå på en arbejdsplads. Ugen er et karrierelæringsforløb, hvor der lægges stor vægt på forberedelse og efterbehandling. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte skole-virksomhedskonsulent Betina Wittrup Laursen på betina.wittrup.laursen@randers.dk eller tlf. 23 81 56 03.

Du kan også læse mere om virksomhedsugerne her