Modtagelse af nyankomne børn og undervisning i dansk som andetsprog

Ved modtagelse af nyankomne børn i Randers retter vi fokus mod undervisningen i dansk som andetsprog

I Skolernes Udviklingscenter vil vi gerne understøtte skolernes indsatser for de tosprogede elever. I samarbejde med skolerne ser vi på, hvordan undervisningen i dansk som andetsprog kan organiseres og udvikles, så eleverne får de bedst mulige rammer for sproglig udvikling, relationsdannelse og for at blive inkluderet i det almene læringsmiljø. 

Vi tilbyder sparring i forhold til organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog og i supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

I Skolernes Udviklingscenter holder vi  netværks- og temamøder for relevant pædagogisk personale, hvor vi videndeler og sætter fokus på  aktuelle temaer omkring dansk som andetsprog

I forbindelse med modtagelse af nyankomne elever, kan vi tilbyde sparring i forhold til indskrivningsprocedurer, skolestart og rammerne for det videre forløb.