Modtagelse af nyankomne børn og undervisning i dansk som andetsprog

Med et stigende antal nyankomne børn i Randers vil vi i det kommende skoleår rette fokus mod undervisningen i dansk som andetsprog og modtagelsen af nyankomne elever og deres forældre.

I samarbejde med skolerne arbejder vi med, hvordan vi bedst organiserer basisundervisningen i dansk som andetsprog, så vi sætter den bedste ramme for elevernes sproglige udvikling og samtidig sikrer, at eleverne får gode muligheder for at skabe relationer og hurtigt blive inkluderet i det almene læringsmiljø på skolen.

Vi afvikler på Skolernes Udviklingscenter en række temamøder for relevant personale. 


Desuden vil udvalgte lærere og pædagoger deltage i kompetenceudvikling omkring modtagelse af nyankomne børn. Vi vil fra Skolernes Udviklingscenter følge op på forløbet, så vi sikrer, at den nye viden forplanter sig i hele organisationen.