Bæredygtighed

Bæredygtighed på folkeskoleområdet understøtter den kommunale bæredygtighedsstrategi og foregår i samarbejde med andre aktører.

Bæredygtighed på skoleområdet er kendetegnet ved en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Arbejdet med bæredygtighed ligger decentralt og det er meget forskelligt hvordan skolerne arbejder med det på og i hvilken grad. 
Bæredygtighed i skolen er forankret i den kommunale Klimaplan 2050, der blev vedtaget i byrådet i foråret 2021. 

I efteråret 2022 var mindst en lærer fra hver skole deltagende i kompetenceudviklingsforløbet omkring bæredygtighed. I forløbet blev der arbejdet med aktionslæringsforløb lokalt på den enkelte skole og med afsæt i undervisningsgangene. Indholdsmæssigt havde forløbet fokus på bæredygtighed i både et bredt og et fagfagligt perspektiv i undervisningen og inddragelse af eksterne læringsmiljøer.

Gennem et kommunalt netværk får aktørerne mulighed for sparring og vidensdeling på tværs af skolerne. Derudover kan skolerne få sparring og vejledning ved Skolernes Udviklingscenter ved behov. 

Bæredygtighedsaktørerne udarbejdede deres egen hjemmeside med relevante materialer og undervisningsforløb.
Siden kan findes her og opdateres løbende. Der er kun adgang med en RKsit-konto.