Bevægelse i undervisningen

Indsatser for motions- og bevægelsesaktiviteter i skolen

Vi har i skoleåret 2021-22 fortsat fokus på bevægelse i skoledagen. Indsatsens handler særligt om at skabe rum for opkvalificering af kompetencer og videndeling blandt lærere og pædagoger, så det sikres, at nye bevægelsestiltag kobles til allerede eksisterende tiltag på skolen.

Skolernes Udviklingscenter og Kultur og Fritid har i samarbejde med skolerne udarbejdet en handleplan for organisering af bevægelse i skoledagen. Den skal fungere som både vejledning og idekatalog for skolerne, og særligt for bevægelsesinspiratorerne.

Derudover igangsættes ‘Målet er sundhed’ i samarbejde med Fonden Randers FC. Her indgår foreløbig 6 skoler i et projekt på 6.årgang, som handler om sund kost og motion.

I arbejdet i netværket arbejder vi med forskellige tiltag som kan understøtte implementering af handleplanen. Vi har også valgt at sætte fokus på skole-foreningssamarbejde via “ud og lær portalen”.

Det obligatoriske netværk skal understøtte såvel kravet om 45 minutters bevægelses i løbet af skoledagen, samarbejdet omkring Åben Skole og Randers Kommunes medvirken i ‘Bevæg dig for Livet’.

Materialer i forbindelse med indsatsen: