Bevægelse i undervisningen

Indsatser for motions- og bevægelsesaktiviteter i skolen

Skolernes Udviklingscenter og Kultur & Fritid har i de seneste fire år arbejdet med et fokus på mere bevægelse i elevernes skoledag. Vi har udarbejdet en handleplan for organisering af bevægelses indsatser på skolerne, og vi vil i dette skoleår på vores netværk for bevægelseinspiratorer fortsat sætte fokus på implementeringen af nye tiltag fra området og med udgangspunkt i handleplanen.

Et væsentligt indsatsområde i skoleåret 2023-2024 handler om at styrke samarbejdet med de lokale idrætsforeninger yderligere. Dette sker gennem skolernes bevægelseinspiratorer, som løbende vil blive orienteret om de mange tilbud, idrætsforeningerne har. Både gennem netværket for bevægelseinspirationerne og gennem UdogLær som er den kommunale platform for eksterne læringstilbud.

Vi vil også fortsætte vores samarbejde med kultur og fritid om indsatsen “Fritid for alle”.
Samarbejdet er mellem skolerne, hvor bevægelseinspiratorer hjælper de enkelte familie til en kontakt til Fritid For Alle som er en hjælp til børn og unge op til 18 år, som endnu ikke går til en fritidsaktivitet, men som gerne vil.