Bevægelse i undervisningen

Indsatser for motions- og bevægelsesaktiviteter i skolen

Skolernes Udviklingscenter og Kultur og Fritid har gennem de seneste år afholdt en række fællesmøder og dialogmøder, der skulle bidrage til at skabe klarhed over motions- og bevægelsesaktiviteter i skolen og afdække muligheden for fremtidige indsatser.

En nedsat styregruppe har udarbejdet den overordnede strategi for bevægelse og motion i folkeskolen. Styregruppen består af to skoleledere, to pædagoger, to lærere, Jesper Jakobsen (koordinator for Bevæg dig for livet), Bodil Borg (lektor fra VIA Århus) og en konsulent fra Skolernes Udviklingscenter.

Med udgangspunkt i visionsaftalen for Bevæg dig for livet i Randers Kommune opkvalificeres indsatsen med udgangspunkt i:

  • lovkravet om 45 minutters motion og bevægelse i folkeskolen.
  • erfaringerne med idrætsnetværket.
  • møder med skolelederne.

I vores tilgang har vi fokus på motion og bevægelse i skole og SFO. Konkret handler det om, at indsatsen skal tage udgangspunkt i et fælles teoretisk afsæt baseret på praktisk, teoretisk og erfaringsbaseret viden.

Indsatsens fokus er at skabe rum for opkvalificering af kompetencer og videndeling blandt lærere og pædagoger, så det sikres, at nye indsatser kobles til allerede eksisterende indsatser på skolen. Rammerne for arbejdet er blandt andet professionelle læringsfællesskaber.

I har på hver skole en-to bevægelsekoordinatorer, som deltager i dette udviklingsarbejde. Deres opgaver er - udover at deltage i tre årlige idrætsnetværksmøder - at sikre fremdrift i de lokalt vedtagne indsatser ved eksempelvis at deltage på fagteammøder, give konkret inspiration til aktiviteter samt planlægning af efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Vil du vide mere om indsatsen, kan du tage kontakt til: