Læringskonsulenter

Vi tilbyder skolerne kompetenceudvikling, videndeling, sparring, vejledning og meget andet. Desuden er vi tovholdere på netværks- og temamøder.

Vi tilbyder skolerne kompetenceudvikling, videndeling, sparring, vejledning og meget andet. Desuden er vi tovholdere på netværks- og temamøder.
Læringskonsulenterne har alle praksiserfaring og kan hjælpe dig med udvikling af din praksis gennem videndeling, sparring og vejledning. 

Vi arbejder praksisnært og med udgangspunkt i viden fra forskning, og når vi indgår i et samarbejde med dig og dine kollegaer tilrettelægger vi det i fællesskab ud fra jeres behov og ønsker.

Læringskonsulenterne dækker blandt andet følgende områder: 

 • Undervisning i læsning, skrivning og stavning - herunder ordblindhed
 • Dansk som andetsprog
 • Inkluderende klassefællesskaber 
 • ‘Fagene i fokus’
 • Særlig dygtige elever
 • IT og teknologiforståelse
 • Sundhed og bevægelse 
 • Specialundervisning
 • Mellemformer
 • Bæredygtighed
 • Processer og udvikling

Du er velkommen til at tage direkte kontakt til læringskonsulenterne for mere information eller for at høre nærmere om mulighederne for et samarbejde.