Læringskonsulenter

Vi tilbyder skolerne kompetenceudvikling, videndeling, sparring, vejledning og meget andet. Desuden er vi tovholdere på netværks- og temamøder.

Vi tilbyder skolerne kompetenceudvikling, videndeling, sparring, vejledning og meget andet. Desuden er vi tovholdere på netværks- og temamøder.

Hos os kan du få hjælp til udvikling af din praksis gennem videndeling, sparring og vejledning. Som læringskonsulent bringer vi egen praksiserfaring i spil samtidig med, vi kobler ny viden på sparringsforløbet.  

Vi arbejder praksisnært og med udgangspunkt i viden fra forskning, og når vi indgår i et samarbejde med dig og dine kollegaer, tilrettelægger vi det i fællesskab ud fra jeres behov og ønsker.

Vi dækker blandt andet følgende områder: 

 • Undervisning i læsning, skrivning og stavning - herunder ordblindhed
 • Udvikling af fagene f.eks. gennem arbejdet med fagteams
 • Teknologiforståelse og makermindset; 'Fra ildsjæl til team'
 • Dansk som andetsprog
 • Inkluderende klassefællesskaber 
 • Undervisning af dygtige elever
 • Sundhed og bevægelse 
 • It og digital understøttelse
 • Mellemformer
 • Bæredygtighed
 • Åben skole
 • Udviklingsprocesser
 • Procesfacilitering
 • Projektledelse

Du er velkommen til at tage direkte kontakt til os for mere information eller for at høre nærmere om mulighederne for et samarbejde.