Lone Thomsen

Leder af Skolernes Udviklingscenter, Telefon: 5116 2638, E-mail: lone.thomsen@randers.dk

Telefon: 5116 2638
E-mail: lone.thomsen@randers.dk

Nøgleord:

  • Skoleledelse
  • Ledelsesnetværk
  • Projektleder for Fokus på fagene
  • Ledelse af konsulenter, fagpiloter og medarbejdere i Fællessamlingen

Som leder af Skolernes Udviklingscenter har jeg det overordnede ansvar for og overblik over de indsatser, vi arbejder med. Derudover er jeg tovholder for arbejdet i ledelsesnetværkene og projektleder på den to-årige AP Møller-støttede indsats "Fokus på fagene - fagene i fokus", som afvikles i perioden 2021-2023.