Netværk og temamøder

Skolernes Udviklingscenter afholder netværks- og temamøder for lærere, pædagoger og ressourcepersoner inden for forskellige fag og temaer.

Har du ansvaret for at holde dig ajour inden for et fagområde på skolen, hvor du er ansat? Vil du holdes opdateret på kommunale indsatser inden for fagområdet? Vil du inspireres af, hvordan andre grundskoler i Randers kommune arbejder med et givent fagområdet, og vil du give dine gode erfaringer videre?

Skolernes Udviklingscenter afholder netværksmøder og temamøder fordelt over hele skoleåret for lærere, pædagoger og ressourcepersoner inden for nedenstående fag og temaer.

Netværks- og temamøderne bidrager til understøttelse af pædagogisk praksis på skolerne gennem opdatering og/eller genopfriskning af viden, dialog, videndeling og sparring inden for det pågældende fag eller tema. På mødet lægger vi op til aktiv og inddragende deltagelse fra de fremmødte, hvor tid til drøftelse og videndeling prioriteres højt.

Du kan læse mere om indholdet på møderne og tilmelde dig møderne under hvert enkelt netværk og temamøde.