Jette Pagaard

Telefon: 2936 9214, E-mail: Jette.Pagaard@randers.dk

Læringskonsulent
Telefon: 2936 9214
E-mail: Jette.Pagaard@randers.dk

Nøgleord:

 • Læsning/skrivning/stavning
 • Ordblindeindsatser
 • Sprogvurdering (0. klasse)
 • Professionelle Læringsfællesskaber (læringslabs)
 • Fagene i fokus

Som læringskonsulent inden for læsning tilbyder jeg sparring og vejledning i områder inden for skriftsproglig udvikling. Sparringen og vejledningen tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov, hvor jeg forsøger at give nye perspektiver til praksis med baggrund i viden og forskning på området.

Som læringskonsulent inden for læsning tilbyder jeg sparring med fagteams eller faglærere.

Af typiske områder kan jeg nævne:

 • sprogvurdering i førskolen og i 0.klasse
 • læsning og læseudvikling - også i andre fag end dansk
 • udviklingen af den røde tråd i læseundervisningen
 • staveundervisning med udgangspunkt i staveudviklingstrinnene
 • sparring og vejledning i brugen af test samt analyse af testresultater
 • tidlig opsporing og iværksættelse af tiltag hos elever med tidlige tegn på ordblindhed
 • undervisning af ordblinde elever
 • sikring af overgange

Jeg sparrer gerne gennem aktiv deltagelse i undervisningen, hvor rammen eksempelvis kan være co-teaching.