Jette Pagaard

Telefon: 2936 9214, E-mail: jette.pagaard@randers.dk

Læringskonsulent
Telefon: 2936 9214
E-mail: jette.pagaard@randers.dk

Jeg arbejder særligt med: 

 • Læsning og læseevaluering
 • Staveudvikling
 • Ordblindevenlig undervisning
 • Sprogvurdering (0. klasse)
 • Professionelle Læringsfællesskaber - herunder læringslaboratorier
 • Udvikling af fagundervisningen gennem fagteamarbejdet
 • Procesledelse i eksempelvis udviklingsindsatser

Jeg er uddannet lærer og har 18 års undervisningserfaring - desuden har jeg 10 års erfaring som læsevejleder for indskoling, mellemtrin og udskoling. I 2018 færdiggjorde jeg en pædagogisk diplomuddannelse i læsevejledning. 

Sparring inden for skriftsproglige udvikling

Som læringskonsulent tilbyder jeg bl.a. sparring og vejledning i områder inden for elevernes skriftsproglige udvikling. Sparringen og vejledningen tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov, hvor jeg forsøger at give nye perspektiver til praksis med baggrund i viden og forskning på området.

Af typiske områder kan jeg nævne:

 • sprogvurdering i førskolen og i 0. klasse
 • læsning og læseudvikling i alle fag
 • udviklingen af den røde tråd i læseundervisningen
 • staveundervisning med udgangspunkt i staveudviklingstrinnene
 • sparring og vejledning i brugen af test samt analyse af testresultater
 • tidlig opsporing og iværksættelse af tiltag hos elever med tidlige tegn på ordblindhed
 • undervisning af ordblinde elever i alle fag
 • Udvikling af skoleudviklingssamtalerne 
 • Afvikling af læringslaboratorier

Jeg sparrer gerne gennem aktiv deltagelse i undervisningen.

Procesledelse og professionelle læringsfællesskaber

Jeg har erfaringer med procesledelse og har deltaget i flere kompetenceløft inden for området. Desuden opsøger jeg løbende  ny viden omkring facilitering af udviklingsprocesser.

Jeg giver sparring omkring arbejdet i professionelle læringsfællesskaber - herunder sparring vedrørende en fortsat fokus på udvikling af fagene gennem fagteamarbejdet (Fokus på fagene).

Desuden er jeg tovholder på læringslaboratorier og deltager i arbejdsgruppen for udvikling af skoleudviklingssamtalerne. 

Som læringskonsulent tilbyder jeg sparring med ledelse, det pædagogiske personale og andre fagprofessionelle.