Jette Pagaard

Telefon: 2936 9214, E-mail: jette.pagaard@randers.dk

Læringskonsulent
Telefon: 2936 9214
E-mail: jette.pagaard@randers.dk

Nøgleord:

 • Læsning/skrivning/stavning
 • Ordblindeindsatser
 • Sprogvurdering (0. klasse)
 • Professionelle Læringsfællesskaber - herunder læringslaboratorier
 • Fokus på fagene
 • Procesledelse i eksempelvis udviklingsindsatser

Jeg er uddannet lærer og har 18 års undervisningserfaring - desuden har jeg 10 års erfaring som læsevejleder for indskoling, mellemtrin og udskoling. I 2018 færdiggjorde jeg en pædagogiske diplomuddannelse i læsevejledning. 

Sparring inden for skriftsproglige udvikling

Som læringskonsulent tilbyder jeg bl.a. sparring og vejledning i områder inden for elevernes skriftsproglige udvikling. Sparringen og vejledningen tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov, hvor jeg forsøger at give nye perspektiver til praksis med baggrund i viden og forskning på området.

Af typiske områder kan jeg nævne:

 • sprogvurdering i førskolen og i 0.klasse
 • læsning og læseudvikling - også i andre fag end dansk
 • udviklingen af den røde tråd i læseundervisningen
 • staveundervisning med udgangspunkt i staveudviklingstrinnene
 • sparring og vejledning i brugen af test samt analyse af testresultater
 • tidlig opsporing og iværksættelse af tiltag hos elever med tidlige tegn på ordblindhed
 • undervisning af ordblinde elever
 • sikring af overgange

Jeg sparrer gerne gennem aktiv deltagelse i undervisningen.

 

Procesledelse og Professionelle Læringsfællesskaber

Jeg har erfaringer med procesledelse og løbende fået sparring af VIA-konsulenter. Desuden har jeg deltaget i kompetenceløft inden for området.

Jeg giver sparring ift. at arbejde i professionelle læringsfællesskaber - herunder sparring vedrørende Fokus på fagene. Desuden er jeg tovholder på læringslaboratorier i forbindelse med Fokus på fagene.

Som læringskonsulent tilbyder jeg sparring med ledelse og det pædagogiske personale.