Fokus på fagene

Udvikling af undervisning i fagene gennem fagteamarbejdet.

Siden skoleåret 2021-2022 har folkeskolerne i Randers arbejdet med udvikling af undervisningen i fagene gennem fagteamarbejdet i Projekt Fokus på fagene, støttet af AP Møller Fonden.  

Målet for projektet er at løfte elevernes læring så:

  • Elevernes faglighed, trivsel, livsduelighed og samfundsengagement øges.
  • Flere elever tilvælger eller fastholdes i folkeskolen.
  • Skolernes løfteevne øges, så alle elever har de bedste forudsætninger for efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektperioden udløber ved udgangen af kalenderåret 2023, men indsatsen fortsætter med særligt fokus på forankring af skolernes iværksatte indsatser.

Arbejdet understøttes fortsat fra forvaltningens side ved bl.a.  afvikling af et læringslaboratorie, hvor skolerne arbejder datainformeret med prøvehandlinger, der retter sig mod kvalificering af undervisning i de enkelte fag til gavn for elevernes læring og trivsel. Desuden understøttes arbejdet gennem kommunale netværk, hvor fagteamformænd og Aktører for undervisning af dygtige elever videndeler og erfaringsudveksler i skolegrupper omkring udvikling af undervisningsrummet og udviklingen af de enkelte fag. 

Frem til projektperiodens afslutning kan skolerne fortsat gøre brug af ‘klippekortordningen’. Da kompetenceudviklingsindsatserne ligger i fagteamene på de enkelte skoler, har hver skole fået tildelt fondsmidler til at rekvirere eksterne oplægsholdere til gavn for enten fagteamet eller skolen, med henblik på at løfte elevernes faglighed. Med ‘klippekortmidlerne’ har medlemmerne af det enkelte fagteam således mulighed for både at dele viden og erfaringer, og få tilført ny viden.

Du kan læse om Fokus på fagene i projektbeskrivelsen.

Vil du vide mere om udvikling af fagene gennem fagteamarbejdet, kan du tage kontakt til: