Ledelsesnetværk

Netværk for skoleledelserne på tværs af kommunen, fritidshjem, UU og Randers Ungdomsskole

Ledelsesnetværkene er fokuserede, forpligtende netværk for skoleledelserne på tværs af kommunen, fritidshjem, UU og Randers Ungdomsskole. Alle ledere indgår i ét netværk, og der er netværk for skoleledere, pædagogiske ledere/viceskoleledere, SFO- og indskolingsledere og administrative ledere. Møderne faciliteres af tovholdere fra Skolernes Udviklingscenter og Sekretariatet for Børn og Skole.

Arbejdet i netværkene er bygget op, så der er balance mellem videndeling og videntilførsel, og så deltagernes kompetencer kommer i spil. Indholdet på møderne handler om at understøtte, at strategien for skolevæsenet omsættes til praksis både på og på tværs af skolerne ud fra de roller og opgaver, den enkelte leder har.

Læs mere om ledelsesnetværkene her

Hvis du har spørgsmål, så kontakt: