Ledelsesnetværk

Ledelsesnetværkene understøtter de tværgående indsatser og vil i skoleåret 2023-24 beskæftige sig med elementerne i de fire spor, herunder særligt kvalitetsmarkører

Netværk for skoleledelserne på tværs af kommunen, UU og Randers Ungdomsskole

Ledelsesnetværkene er fokuserede, forpligtende læringsnetværk for skoleledelserne på tværs af kommunen, UU og Randers Ungdomsskole. Når det er relevant deltager også fritidshjemslederne i netværket for indskoling og SFO.

Alle ledere indgår i mindst ét netværk, og der er netværk for skoleledere, pædagogiske ledere/viceskoleledere og SFO- og indskolingsledere. Møderne faciliteres af tovholdere fra Skolernes Udviklingscenter.

Arbejdet i netværkene er bygget op, så der er balance mellem videndeling og videntilførsel, og så deltagernes kompetencer kommer i spil. Indholdet på møderne handler om at understøtte de kommunale udviklingsindsatser på skoleområdet, så disse omsættes til praksis både på og på tværs af skolerne ud fra de roller og opgaver, den enkelte leder har.

Læs mere om ledelsesnetværkene her.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt: