Mellemformer

For lærere og pædagoger i skolernes mellemformer.

Mellemformer er en hybrid mellem almene og specialiserede rammer og strukturer. Her er fokus på det tværprofessionelle samarbejde, hvor børn og unges læring og trivsel styrkes.

En mellemform defineres i Randers Kommune som en organiseringsform, hvor elever med særlige behov enten får tilbud om undervisning i andre rammer end deres stamklasse sammen med andre elever med tilsvarende behov, eller som en indsats i stamklassen. Tilbuddet, som findes på alle folkeskoler i Randers kommune, er enten forankret i bestemmelserne om specialpædagogisk bistand eller bestemmelserne om holddeling, afhængigt af, hvordan tilbuddet er organiseret.

Skolernes Udviklingscenter har til opgave, at understøtte personale tilknyttet mellemrumstilbuddene på skolerne og har derfor etableret et netværk, hvor der er stor fokus på vidensdeling og videnstilførsel.  Hovedoverskriften i netværket er en fælles praksisnær kompetenceudviklingsindsats på tværs af skolerne i Randers. Skolernes udviklingscenter understøtter skolerne med faglig sparring, organiseringsformerne, antallet af elever og varighed af forløb. Der gives sparring til både ledelse og  medarbejdere, hvor fokus er på såvel elevens trivsel som faglige udvikling. Dette med afsæt i, at mellemformer oftest er et afgrænset forløb, hvorefter eleven vender tilbage til stamklassen eller til et specialpædagogisk tilbud.