Sundhed og bevægelse i undervisningen

Indsatser for motions- og bevægelsesaktiviteter i skolen

Skolernes Udviklingscenter og Kultur & Fritid har i de seneste tre år arbejdet med et fokus på mere bevægelse i elevernes skoledag. Vi har udarbejdet en handleplan for organisering af bevægelses indsatser på skolerne, og vi vil i dette skoleår på vores netværk for bevægelsesinspiratorer sætte fokus på implementeringen af handleplanen.

Vi har i samarbejde med Randers FC iværksat to projekter: ’Målet er Sundhed’ (oversat fra det engelske projekt ’Scoring for Health’). Det er et ernærings- og aktivitetsprojekt, der på en anderledes måde underviser eleverne i vigtighed af fornuftig ernæring og fysisk bevægelse. Projektet er initieret af organisationen European Football for Development Network, EFDN, som Randers FC er medlem af. Over den toårige projektperiode deltager 6.klasse fra kommunens 18 folkeskoler i projektet. 

’Special Champions League’ (SCL) er et samarbejde mellem 10 europæiske organisationer og fodboldklubber og skal løbe over 30 måneder. SCLs vision er at skabe et inkluderende fodboldmiljø, der integrerer og forener unge med og uden ’intellektuelle handicaps’ i græsrodsklubberne. Målsætningen for SCL er at skabe de rammer, der kan forbedre målgruppens (børn med ’intellektuelle handicaps’ fra ca. 14 år og opefter) fysiske helbred, øge deres selvtillid, møde nye mennesker, lære om andre og etablere sociale bånd – bl.a. ved at der arrangeres lokale fodboldturneringer mellem kommunens specialskoler/-klasser.

Et væsentligt indsatsområde i skoleåret 2022-2023 handler om at styrke samarbejdet med de lokale idrætsforeninger yderligere. Dette sker gennem skolernes bevægelsesinspiratorer, som løbende vil blive orienteret om de mange tilbud, idrætsforeningerne har gennem UdogLær, som er den kommunale platform for eksterne læringstilbud.