Temamøder

Temamøder er ikke obligatoriske, og alle lærere og pædagoger kan deltage