Netværk

Netværksmøder for ressourcepersoner er obligatoriske

Netværksmøder har et særligt fokus og er obligatoriske. Der skal derfor sendes mindst én repræsentant fra hver skole. Det vil oftest være ressourcepersonerne inden for det aktuelle fagområde, der deltager. Netværksmøderne understøtter Randers Kommunes indsatser og de skolepolitiske mål.