Tosprogede elever og DSA

Vi har i den seneste tid modtaget mange nyankomne - primært ukrainske - elever på skolerne. På temamøderne vil vi med dét udgangspunkt arbejde med modtagelse af nyankomne børn og familier og i den forbindelse også kigge på vores praksis i forhold til evaluering af elevernes sproglige udvikling.

Temamøderne er for dig, der underviser i dansk som andetsprog eller er særligt optaget af undervisningen af tosprogede elever. Møderne tager udgangspunkt i nyeste viden på feltet og vil give dig konkrete værktøjer til det pædagogiske arbejde med elevgruppen.

På mødet i efteråret vil vi følge op på arbejdet med de ukrainske nyankomne elever. Vi vil dele viden og erfaringer med bl.a. basisundervisningen i dansk som andetsprog og forældresamarbejdet med de ukrainske familier.

På mødet i januar vil vi genbesøge vores praksis og værktøjer til løbende evaluering af elevernes sproglige udvikling. 

Vær opmærksom på, at du ved tilmelding tilmelder dig begge møder. Mellem møderne vil være afprøvning i praksis.

Målgruppe: Pædagogisk personale, der varetager undervisning i dansk som andetsprog.

Kontaktperson
Mette Daugbjerg Møller, mette.daugbjerg.moller@randers.dk

Jette Pagaard, jette.pagaard@randers.dk

Datoer og temaer

15. september 2022 kl. 14.30-16.30

Modtagelse af ukrainske nyankomne eleverundervisning og andetsprogstilegnelse.

16. januar 2023 kl. 14.30 - 16.30

Løbende evaluering af elevernes sproglige udvikling.

23. marts 2021 kl. 14.30-16.30

Ordblindhed og DSA

Målgruppe: DSA-vejledere, læsevejledere, undervisere i dansk som andetsprog