Bevægelsesinspiratorer

Deltag i temamødet og få værktøjer, ideer og inspiration til at arbejde med implementering af bevægelse i skoledagen.

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på elevernes læring Men bevægelsen kommer ikke af sig selv. Vi har udarbejdet en handleplan for organisering af bevægelse i skolerne, så i dette skoleår vil vi således sætte fokus på implementeringer.
Vi vil arbejde med, hvordan I som bevægelsesinspiratorer kan igangsætte, kvalificere og motivere jeres kollegaer i forhold til konkrete initiativer. Herunder ligeledes med fokus på ledelsens rolle og betydning for implementering.
Vi arbejder med en praksisnær tilgang, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres hverdag på skolerne

Målgruppe: Bevægelsesinspiratorer

Kontaktperson: Hanne Borre, hanne.borre@randers.dk

Datoer og temaer

30. august 2022 kl. 14.30-16.30

Implementering af bevægelse blandt kollegaer

18. april 2023 kl. 14.30 - 16.30

Ny inspiration til konkrete tiltag, Åben Skole