Fundamentet vi står på

Med afsæt i PLF arbejder vi med de faglige mål for skolevæsenet.

Med afsæt i PLF arbejder vi med de faglige mål for skolevæsenet.
Skolernes Udviklingscenter er forankret i skoleområdet under Børn og Skole. 

I Randers Kommune arbejder vi ud fra de nationale mål om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan; for at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater og for at tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes.

I Skolernes Udviklingscenter arbejder vi med at opfylde de skolepolitiske mål via forskellige tiltag og indsatser, som du kan læse mere om under Faglig sparring, Netværk og temamøder og Indsatser.

Fra mål til handling

I Randers Kommunes skolevæsen er vi på en lang række områder allerede godt i gang med en positiv udvikling, som naturligvis skal fastholdes og fortsættes. Derfor fortsætter vi med at forankre og udvikle de professionelle læringsfællesskaber på de enkelte skoler og på tværs af skolerne, både på ledelses- og medarbejderniveau.

Det betyder, at vi fortsat understøtter skolerne i arbejdet med systematisk udvikling af pædagogisk praksis gennem indsamling og analyse af data, valg af indsats på baggrund af analysen, afprøvning i praksis samt evaluering af indsatsen. Professionelle læringsfællesskaber skaber rum for fælles værdier og visioner, deprivatisering af praksis, samarbejde og reflekterende dialoger - alt sammen for at styrke elevernes læring og trivsel. Professionelle læringsfællesskaber udgør fundamentet i de faglige indsatser.

Målet er, at alle børn bliver livsduelige og derfor får de bedste muligheder for at lære, trives og udvikle sig. Dermed skal vi sammen arbejde med den fortsatte udvikling af kvaliteten på kommunens skoler.

Det overordnede fokus er at god skole bygger på professionelle medarbejdere og professionelle ledere på alle niveauer. Derfor er de styrende principper:

  • Konstant fokus på undervisningen, elevernes læring og elevernes trivsel
  • En professionel samarbejdskultur på alle niveauer
  • Ledelse, der i alle sammenhænge går forrest i ord og handling.

Til disse principper er knyttet en række indsatser. Dem kan du læse mere om under Faglig sparring, Netværk og temamøder og Indsatser.