Børnehaveklasseledere

Deltag i temamøderne og få inspiration og værktøjer til at sikre sammenhængen i elevernes sproglige udvikling.

På teammøderne beskæftiger vi os med tematikker, der er aktuelle i forhold til elevernes skriftsproglige udvikling. Vi skaber rum for videndeling, drøftelser og sparring blandt andet gennem praksisfortællinger. Her kommer egne gode erfaringer og inspirerende materialer til gavn for alle deltagere på tværs af skoler.

Målgruppe: Børnehaveklasseledere

Kontaktperson: 

Hanne Borre, hanne.borre@randers.dk

Jette Pagaard, jette.pagaard@randers.dk  

Datoer og temaer

03. november 2022 kl. 14.30 - 16.30

Sprog og evaluering

25. april 2023 kl. 14.30 - 16.30

Shareshops på sprogmateriale