Praktisk/Musisk og Idræt - Fokus på fagene

I netværket for de praktiske/musiske fag og idræt vil vi arbejde videre med at udvikle fagene med afsæt i efterårets kompetenceudviklingsforløb.

Som fagteamformand i de praktisk/musiske fag og idræt deltager du i de obligatoriske netværk på tværs af skoler.
I skoleåret 2022-2023 er alle skoler i fuld gang med at udvikle fagteamet med dig i spidsen. På det kommunale netværksmøde indledes der med et kort fagligt oplæg og efterfølgende videndeles på tværs af skolerne, så vi sammen bliver klogere og dygtigere. Vi vil tage udgangspunkt i temaer, som er relevante for alle på tværs af fag, og vi vil på møderne veksle mellem at arbejde sammen i plenum og arbejde i de enkelte fag, når det er relevant.

Netværket er obligatorisk for skoler, der har oprette fagteam i praktisk/musiske valgfag og fagteam i idræt.

Målgruppe: Fagteamformænd i praktisk/musiske valgfag og fagteamformænd i idræt.

Kontaktpersoner: 

Mette Daugbjerg Møller, mette.daugbjerg.moller@randers.dk

Rie Skamris, rie.ploug.skamris@randers.dk

Datoer og temaer

24. november 2022 kl. 14.30 - 16.30

Faglig input og videndeling

30. marts 2023 kl. 14.30 - 16.30

Faglig input og videndeling