Pædagogfaglig team - Fokus på fagene

Vi sætter pædagogfaglighed forrest i arbejdet med elever i skolen.

Som fagteamformand i det pædagogfaglige team deltager du i det obligatoriske netværk på tværs af skoler.

I skoleåret 2022/2023 er alle skoler i gang med at udvikle fagteamet med dig i spidsen. På det kommunale netværksmøde indledes med et kort fagligt oplæg, og efterfølgende videndeles der på tværs af skolerne, så vi sammen bliver klogere og dygtigere til at sætte vores faglighed i spil.

Omdrejningspunktet bliver, hvordan pædagogerne bedst understøtter elevernes læring og trivsel i skolen i samarbejde med lærerne. I det arbejde bliver lige deltagelsesmuligheder for alle elever et centralt begreb

Netværket er obligatorisk for skoler, der har oprettet et pædagogfagligt team

Målgruppe: fagteamformænd i det pædagogfaglige team

Kontaktpersoner:

Hanne Borre, hanne.borre@randers.dk 

Rikke Lykke Lysdahl, rl@randers.dk

Datoer og temaer

17. november 2022 kl. 8.30 - 10.30

Hvordan styrker vi pædagogfagligheden i skolen ud fra et videndelingsperspektiv?

9. marts 2023 kl. 8.30 - 10.30

Pædagogfaglig viden i praksis