Mellemformer

Netværket vil være platform for at dele relevant forskning indenfor området og samtidig skabe rum for at vidensdele med andre mellemformsaktører.

Der er fortsat stort fokus på mellemformer på folkeskolerne i Randers. Vi mødes i netværket to gange i skoleåret 2023/2024, og målet er at skabe rum for vidensdeling og sparring deltagerne imellem. 

Vi vil følge op på flere af de temaer vi arbejdede med sidste år og vil blandt andet have fokus på hvordan arbejdet med handleplanen og rammebeskrivelsen fungerer ude på skolerne.

Indholdet på netværk bliver med fokus på inklusionsbegrebet og hvordan man som fagprofessionel med tilknytning til mellemformen kan være med til at skabe deltagelsesmuligheder for alle. 

Netværket vil være platform for at dele relevant forskning indenfor området og samtidig skabe rum for at vidensdele med andre mellemformsaktører. 

Netværket er obligatorisk for alle skoler.

Målgruppe: Lærere og pædagoger fra aktørforløbet for mellemformer

Kontaktpersoner:

Natascha Filtenborg, n.filtenborg@randers.dk

Hanne Borre, hanne.borre@randers.dk

Datoer og temaer

2. november 2023 kl. 14.30 - 16.30

Handleplan og rammebeskrivelser i praksis.

5. marts 2024 kl. 14.30 - 16.30

Inklusionsbegrebet - lige deltagelsesmuligheder for alle.