Ledelsesnetværk

Netværk for skoleledelserne på tværs af kommunen, fritidshjem, UU og Randers Ungdomsskole

I skoleåret 2023-24 fortsættes arbejdet i ledelsesnetværk.
Vi arbejder i fokuserede, forpligtende netværk, hvor alle i ledelsesteamet er med i mindst ét netværk. 

Der er oprettet ledelsesnetværk for:

  • skoleledere
  • pædagogfaglige ledere, og når det er relevant deltager fritidshjemslederne
  • pædagogiske ledere/afdelingsledere/viceskoleledere
  • ledere af specialklasserækker og specialskoler 

Indholdet på møderne baserer sig på de skolepolitiske mål i Randers Kommune, det vil sige børne- og ungepolitikken samt uddannelsespolitikken. Vi arbejder i og med et fælles skolevæsen.

Gennem ledelsesnetværkene støtter og hjælper vi hinanden strategisk og i praksis og tager afsæt i de forskellige roller og opgaver i ledelsesteamet. Netværkene er læringsnetværk, hvor man som deltager forpligter sig på at være nysgerrig på andres praksis og bidrage med egen viden og erfaringer.

Netværkene forventes at mødes 2-3 gange i løbet af skoleåret, og der indkaldes via Outlook.

Har du spørgsmål vedrørende ledelsesnetværk, kan du tage kontakt til Lone Thomsen.