Læsning

I Netværk Læsning får du bl.a. mulighed for at videndele og sparre på tværs af skoler om aktuelle emner vedrørende udvikling af elevernes skriftsprog.

I Netværk Læsning interesserer vi os for aktuelle og kommunale fokusområder, som alle er med til at styrke elevernes skriftsproglige kompetencer. Gennem deltagelse i netværket bliver du opdateret på nyere forskning, politiske beslutninger, kommunale indsatsområder på læseområdet og nyere undervisningsmaterialer. De bærende elementer på møderne er kobling af teori og praksis samt videndeling og sparring på tværs af skoler.

Netværket er obligatorisk.

Målgruppe: Læsevejledere og læseaktører

Kontaktpersoner: 

Jette Pagaard, jette.pagaard@randers.dk

Rie Ploug Skamris, rie.plough.skamris@randers.dk

Datoer og temaer

27. oktober 2022 kl. 14.30-16.30

Evaluering af elevernes skriftsproglige udvikling.

13. april 2023 kl. 14.30-16.30 

Skriftsproglige vanskeligheder - herunder ordblindhed