Læsning

I Netværk Læsning får du bl.a. mulighed for at videndele og sparre på tværs af skoler om aktuelle emner vedrørende udvikling af elevernes skriftsprog.

I skoleåret 2023-2024 afholdes to netværksmøder i Netværk Læsning. Første møde handler om sprogforstyrrelsen DLD med særligt fokus på PPR’s tilbud om støtte og vejledning i forbindelse med sprogforstyrrelsen. På mødet i marts dykker vi ned i viden og erfaringer fra forskningsprojektet omkring undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder. To folkeskoler i Randers deltog i projektet i 2022-2023 og vi trækker erfaringer derfra.

De bærende elementer på møderne er kobling af teori og praksis samt videndeling og sparring på tværs af skoler.

Netværket er obligatorisk.

Målgruppe: Læsevejledere og læseaktører

Kontaktpersoner: 

Jette Pagaard, jette.pagaard@randers.dk

Rie Ploug Skamris, rie.plough.skamris@randers.dk

Datoer og temaer

7. november 2023 kl. 14.30-16.30

DLD: Viden og erfaringer samt understøttelse ved PPR

4. marts 2024 kl. 14.30-16.30

Undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder. Viden om og inspiration fra forskningsprojektet.