Specialklasseaktører

Kompetenceløft for lærere og pædagoger i specialklasser eller specialtilbud

Kompetenceløft for lærere og pædagoger i specialklasser eller specialtilbud er overskriften for en fælles praksisnær kompentenceudviklingsindsats på tværs af skolerne i Randers Kommune i skoleåret 2020/21.

Specialklasseaktørindsatsen er et praksisnært kompetenceudviklingsforløb målrettet lærere og pædagoger i specialklasser og specialtilbud. Alle skoleledere har udpeget en lærer og en pædagog, som hver onsdag deltager i dette kompetenceløft. Indsatsen skal ses i sammenhæng med øvrige indsatser på skoleområdet, herunder Professionelle Læringsfællesskaber.

Deltagerne er gennem forløbet aktive ved at være undersøgende og bidragende i forhold til udvikling af den specialpædagogiske praksis på egen skole. Kompetenceudviklingsforløbet bygger på en antagelse om, at den viden og erfaring, der skal til for at løfte opgaven, i høj grad allerede er til stede blandt det pædagogiske personale. Skolernes Udviklingscenter danner rammerne for kompetenceløftet og har ansvaret for projektdesign, den løbende faglige udvikling og konkret planlægning og facilitering af læringsforløb.

Intentionen i specialklasseaktørindsatsen er en balance mellem videndeling og videntilførsel, så aktørernes fagligheder bliver bragt i spil. Kompetenceløftet er tilrettelagt med læringsforløb, som består af fælles læringsforløb med faglige oplæg, læringsforløb i netværk med fokus på forskellige temaer, prøvehandlinger i praksis og videndeling på tværs i form af shareshops.

Specialklasseaktørerne deltager i kompetenceløftet alle onsdage i skoleåret 2020/21.