Mellemformsaktører

Kompetenceløft for lærere og pædagoger i skolernes mellemformer

Mellemformer er en hybrid mellem almene og specialiserede rammer og strukturer. Her er fokus på det tværprofessionelle samarbejde, hvor børn og unges læring og trivsel styrkes.


En mellemform defineres i Randers Kommune som en organiseringsform, hvor elever med særlige behov enten får tilbud om undervisning i andre rammer end deres stamklasse sammen med andre elever med tilsvarende behov, eller som en indsats i stamklassen. Tilbuddet, som findes på alle folkeskoler i Randers kommune, er enten forankret i bestemmelserne om specialpædagogisk bistand eller bestemmelserne om holddeling, afhængigt af, hvordan tilbuddet er organiseret.


I skoleåret 2021-2022 varetog Skolernes Udviklingscenter et aktørforløb for medarbejdere fra skolernes mellemformer. Aktørforløbet var et kompetenceløft for lærere/pædagoger i mellemformer hvor overskriften var en fælles praksisnær kompentenceudviklingsindsats på tværs af skolerne i Randers. Indholdsmæssigt har forløbet haft  fokus på såvel elevens trivsel som faglige udvikling. Dette med afsæt i, at mellemformer oftest er et afgrænset forløb, hvorefter eleven vender tilbage til stamklassen eller til et specialpædagogisk tilbud. I aktørforløbet  sikres en balance mellem videndeling og videntilførsel, så aktørernes fagligheder blev bragt i spil.


I skoleåret 2022-2023 har Skolernes Udviklingscenter fokus på hvordan mellemformerne på skolerne udvikler sig bl.a med hensyn til elevernes faglige og personlige udvikling, organiseringsformerne, antallet af elever og varighed af forløbene. Dette via sparring til ledelse og medarbejdere på de enkelte skoler samt aktørnetværk på tværs af skolerne.


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte: