Fagene i fokus - fokus på fagene

Arbejde med professionelle læringsfællesskaber (PLF)

Siden 2015 har vi i Randers Kommune arbejdet med professionelle læringsfællesskaber (PLF) gennem to projekter på alle skoler og i samarbejdet mellem skoler og forvaltning. I perioden 2018-20 har vi arbejdet med fuld implementering som overordnet mål. Hovedresultaterne fra EVA's slutevaluering på projektforløbet peger blandt andet på, at arbejdet i professionelle læringsfællesskaber er med til at professionalisere praksis på skolerne.

Vi har modtaget støtte til en projektperiode løbende fra efteråret 2020 til sommeren 2022.

Målet for projektet er at løfte elevernes læring så:

  • elevernes faglighed, trivsel, livsduelighed og samfundsengagement øges.
  • flere elever tilvælger eller fastholdes i folkeskolen.
  • skolernes løfteevne øges, så alle elever har de bedste forudsætninger for efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse.

For at nå dette mål sættes der et særligt fokus på arbejdet i fagudvalg på skolerne, og der oprettes et pædagogfagligt team, der understøtter fagudvalgsarbejdet.

Særligt er vi optaget af koblingen mellem fagenes faglige mål og fagenes formål, således også øget implementering af Fælles Mål. Dette er med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel og øge løfteevnen på alle skoler i det samlede skolevæsen. Den organisatoriske ramme for dette er de professionelle læringsfællesskaber.

PLF-indsatsen består af efter- og videreuddannelse på alle niveauer:

  • Førfase/indsats 0: "Vi sætter organisationen an" - for skoleledere
  • Indsats 1: Læringslaboratorier
  • Indsats 2: Fagets mål og formål - at gå forrest i arbejdet i fagteam. Praksisudvikling med fokus på fagene
  • Indsats 3: Stærk og bæredygtig ledelse på alle niveauer
  • Indsats 4: Praksisudvikling i alle fag - fagteam på skolerne

Vil du vide mere, kan du tage kontakt til: