Fagene i fokus - fokus på fagene

Arbejde med professionelle læringsfællesskaber (PLF)

Med afsæt i vores erfaringer fra to projekter med Professionelle Læringsfællesskaber (PLF) som overskrift, sætter vi nu særligt fokus på arbejdet i fagteam både på og på tværs af skolerne.

Det gør vi gennem et toårigt projekt, støttet af AP Møllerfonden, under overskriften ‘Fagene i fokus - fokus på fagene’.

Målet for projektet er at løfte elevernes læring så:

  • elevernes faglighed, trivsel, livsduelighed og samfundsengagement øges.
  • flere elever tilvælger eller fastholdes i folkeskolen.
  • skolernes løfteevne øges, så alle elever har de bedste forudsætninger for efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I sensommeren 2021 påbegyndes uddannelsesforløbene for fagteamformænd. Senere i forløbet intensiveres arbejdet på de enkelte skoler. Her vil fagteamene i samarbejde med ledelsen udpege de temaer, de ønsker at fordybe sig i inden for de enkelte fag. Dermed fortsættes udviklingsindsatsen, så alle pædagogiske medarbejdere involveres.

Uddannelsesforløbet for skoleledelser finder sted på tværs af skoler og består af såvel en række uddannelsesdage fælles for alle i ledelsesteamet, som en 4-dages studierejse til London for skolelederne, hvor der særligt arbejdes med strategisk skoleledelse med afsæt i at styrke skolernes løfteevne.

Du kan læse mere om indsatsen i projektbeskrivelsen.

Vil du vide mere, kan du tage kontakt til