Fagene i fokus - fokus på fagene

Arbejde med professionelle læringsfællesskaber (PLF)

Med afsæt i vores erfaringer fra to projekter med Professionelle Læringsfællesskaber (PLF) som overskrift, sætter vi nu særligt fokus på arbejdet i fagteam både på og på tværs af skolerne.

Det gør vi gennem et toårigt projekt, støttet af AP Møllerfonden, under overskriften ‘Fagene i fokus - fokus på fagene’.

Målet for projektet er at løfte elevernes læring så:

  • Elevernes faglighed, trivsel, livsduelighed og samfundsengagement øges.
  • Flere elever tilvælger eller fastholdes i folkeskolen.
  • Skolernes løfteevne øges, så alle elever har de bedste forudsætninger for efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I skoleåret 2021-2022 afsluttes de fælles uddannelsesforløb for hhv. ledelser og fagteamformænd og skolerne videreførte eller påbegyndte arbejdet i fagteams. Her blev også afholdt de første læringslaboratorier på tværs af skolerne, hvor ledelser og fagteamformænd sammen har sat retningen for den enkelte skoles arbejde. 

Læringslaboratorierne fortsætter i skoleåret 2022-2023. Her fortsættes det tværkommunale arbejde i fagteams gennem netværk for fagteamformændene.

Kompetenceudviklingsindsatserne rykkes ud i fagteamene på de enkelte skoler, bl.a. gennem en ‘klippekortordning’, hvor hver skole har midler til at rekvirere eksterne oplægsholdere til gavn for enten fagteamet eller skolen, med henblik på at løfte elevernes faglighed. Det betyder, at medlemmerne af det enkelte fagteam får mulighed for både at dele viden og erfaringer, og få tilført ny viden.

For skoleledelserne gælder, at der i september måned gennemføres et internat under overskriften ‘Ledelse i fokus’, hvor der særligt skal arbejdes med skoleudvikling set fra ledelsespositionen.

 

Du kan læse mere om indsatsen i projektbeskrivelsen.

Vil du vide mere, kan du tage kontakt til: