Aktørforløb - Dygtige elever

Undervisning af dygtige elever bliver omdrejningspunktet for aktørforløbet i anden halvdel af skoleåret 2022-2023.

I Randers Kommune er vi opmærksomme på, at såvel fagligt dygtige som fagligt udfordrede elevers behov skal imødekommes.

Forløbet vil blandt andet have fokus på, hvordan der kan arbejdes med undervisningsdifferentiering, så der fx stilles flere og/eller sværere opgaver til denne elevgruppe, hvordan man kan udvælge af særlige undervisningsmaterialer, der passer til elevernes niveau, brug af holddannelse mv., jf. folkeskolelovens gældende forpligtelser. Læs evt. mere om den nationale indsats for talentfulde elever her.

Indholdsmæssigt vil forløbet have fokus på, hvordan dygtige elever kan udfordres fagligt. Vi ønsker gennem indsatsen at give aktørerne værktøjer til at spotte de dygtige elever og tilrettelægge en undervisning, der tager højde for disse elever. Desuden får aktøren værktøjer til, hvordan man kan indgår i dialog med kolleger om at tilpasse og udvikle undervisning, der tilgodeser de dygtige elever.

Som tidligere år er aktørforløbet et kompetenceløft, som er kendetegnet ved en tæt kobling mellem teori og praksis. Undervejs vil der blive arbejdet med aktionslæringsforløb på skolerne med afsæt i indholdet fra undervisningsgangene. Her vil aktørerne blive koblet i teams på tværs af skoler.

Forventningen til aktøren er derfor, at han/hun er optaget af hvordan undervisning af dygtige elever kan tilrettelægges og gennemføres i eget/egne fag og kan medvirke til at løfte indsatser omkring undervisning af dygtige elever i flere fag på egen skole.