Aktørforløb - Bæredygtighed

Kompetenceløft med fokus på bæredygtighed for lærere er en fælles praksisnær indsats på tværs af skolerne i Randers Kommune i 1. halvdel af skoleåret 2022/23.

Kompetenceudviklingsforløbet er - som tidligere år - kendetegnet ved en tæt kobling mellem teori og praksis. Der vil undervejs i forløbet blive arbejdet med aktionslæringsforløb på skolerne med afsæt i indholdet fra undervisningsgangene. Her vil aktørerne blive koblet i teams på tværs af skoler.
Indholdsmæssigt vil forløbet have fokus på bæredygtighed i både et bredt og et fagfagligt perspektiv i undervisningen.


Derudover bringes de eksterne læringsmiljøer i spil, og aktørerne får indblik i de kommunale klimaindsatser på tværs af forvaltninger. De undervisningsforløb, deltagerne udarbejder i fællesskab, vil blive delt på tværs af skoler med henblik på, at alle skoler kan benytte disse.

Forventningen til aktøren er derfor, at han/hun er optaget af, hvordan undervisning med fokus på bæredygtighed kan tilrettelægges og gennemføres i eget/egne fag og kan medvirke til at løfte indsatser omkring undervisning i bæredygtighed i flere fag på egen skole.

Bæredygtighedsaktørerne har udarbejdet deres egen hjemmeside med relevante materialer og undervisningsforløb. Siden kan findes her. Der er kun adgang med en RKsit-konto.