Åben skole

Åben skole-samarbejdet giver værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning.

Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel. Et åben skole-samarbejde giver værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning, og læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål og give mulighed for fælles oplevelser og aktiviteter. Aktiviteterne kan være i naturen, på museerne, i teatret, på biblioteket m.m., men kan også foregå på skolen.

På skoleområdet samarbejder vi bredt med en række aktører. En stor del af deres tilbud findes på www.udoglaer.randers.dk, og platformen udvikles og udbygges løbende. Her finder du tilbud fra især kultur- og naturområdet, og Ud&Lær giver dig mulighed for at se en stor vifte af muligheder for samarbejder i det regi. Driften af platformen varetages af Kristian Suusgaard.

Mange idrætsforeninger har ressourcer til og interesse i at indgå i et samarbejde med skolerne. Jesper Jakobsen, projektleder for Bevæg dig for livet, kan indgå i sparring omkring samarbejde med idrætsforeninger. Han kan kontaktes på jesper.jakobsen@randers.dk eller telefon 51 56 20 20.

I forhold til skole-virksomhedssamarbejde indgår alle elever på 8.årgang i Randers Kommunes folkeskoler i en virksomhedsuge. Denne indsats er forankret i UU Randers, i tæt dialog med Skolernes Udviklingscenter. Målet er at kvalificere folkeskoleelevernes uddannelsesvalg, herunder give eleverne et helhedsbillede af en virksomhed, forståelse af forskellige jobfunktioner og erfaringer med at indgå på en arbejdsplads. Ugen er et karrierelæringsforløb, hvor det lægges stor vægt på forberedelse og efterbehandling. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte skole-virksomhedskonsulent Rikke Kramer på Rikke.Mejlby.Kramer@randers.dk eller tlf. 24 90 05 50.

Du kan også læse mere om virksomhedsugerne her