Specialpædagogisk team

Vi tilbyder sparring og vejledning om elever med specialpædagogiske behov samt skolefraværsproblematikker.

Har du elever i almenundervisningen med specialpædagogiske behov, eller er du lærer eller pædagog i en specialklasserække eller på en specialskole i Randers Kommune, tilbyder det specialpædagogiske team sparring og vejledning omkring det enkelte barn.

Lederne kan kontakte det specialpædagogiske team om sparring omkring elever med særlige behov, og vi kan f.eks deltage i netværksmøder om konkrete elever med særlige behov. Herudover kan det specialpædagogiske team rådgive om bestemmelser i lovgivningen omkring elever med specialpædagogiske behov.

Det specialpædagogiske team har et tæt samarbejde med PPR.

I nedenstående afsnit finder du relevante dokumenter til arbejdet med og omkring den enkelte elev.   

Specialområdet

Info om specialområdet i Randers kommune

Specialpædagogisk elevplan (henvendt til folkeskolerne)

Visitation/revisitation (henvendt til folkeskolerne)

Fritagelsesskemaer (henvendt til folkeskolerne)

Underretning

Kontakt

Du er velkommen til at tage direkte kontakt til det specialpædagogiske team, faglig leder Natascha Filtenborg for nærmere information eller for at høre nærmere om mulighederne for et netværksmøde.