Jesper Andersen

E-mail: jesp4032@rksit.dk

Fagpilot
Nørrevangskolen
E-mail: jesp4032@rksit.dk

Jeg arbejder særligt med:

  • FP9
  • Digitale værktøjer
  • Fagteam arbejde

Jeg arbejder som lærer og vejleder i matematik på Nørrevangsskolen. Som lærer underviser jeg de ældste elever og har mange års erfaring med at føre elever til afgangsprøverne i matematik.

I mit virke som matematikvejleder rammesætter og faciliterer jeg fagudvalgsmøder for matematiklærerne på alle skolens årgange. Til fagudvalgsmøderne har vi fokus på forskellige emner indenfor faget, som kan være med til at udvikle og inspirere matematikundervisningen fra 1.-9. klasse. Derforuden sidder jeg med til klassekonferencer med fokus på det matematikfaglige aspekt og sparrer med kollegerne omkring indsatser, der skal implementeres.

Som fagpilot tilbyder jeg vejledning i forhold til FP9, implementering af digitale værktøjer og opstart af indsatser i fagteams. Jeg kommer både ud og holder oplæg i fagteamet på den enkelte skole og kan afholde workshops i klasserne efter aftale med klassens lærer om emne og tidspunkt.