Fagpiloter

Vi kan inspirere, vejlede og indgå i erfaringsudveksling inden for flere fag og fagområder og er tovholdere på netværks- og temamøder.

Fagpiloterne kan inspirere, vejlede og indgå i erfaringsudveksling inden for flere fag og fagområder og er tovholdere på netværks- og temamøder.

Fagpiloterne er ansat som lærere på en af folkeskolerne i Randers og er opdaterede i forhold til den nyeste viden og forskning inden for nedenstående fag og områder

Fagpiloternei tager udgangspunkt i praksisnær kompetenceudvikling, der relaterer sig direkte og konkret til dagligdagen på skolerne.

Følgende fag og områder dækkes:

  • Dansk
  • Matematik
  • Naturfag
  • Teknologiforståelse
  • Min Uddannelse
  • AULA
  • Google
  • PLC

Rekvirering af fagpiloter kan ske ved at tage direkte kontakt til fagpiloterne eller Skolernes Udviklingscenter. Du er altid velkommen til at kontakte fagpiloterne for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.