Fagpiloter

Vi kan inspirere, vejlede og indgå i erfaringsudveksling inden for flere fag og fagområder og er tovholdere på netværks- og temamøder.

Vi er ansat som lærere på en af folkeskolerne i Randers og er opdaterede i forhold til ny viden og nye tendenser inden for nedenstående fag og områder

Vores samarbejde med jer tager udgangspunkt i praksisnær kompetenceudvikling, der relaterer sig direkte og konkret til undervisningspraksis på skolerne.

Følgende fag og områder dækkes:

  • Dansk
  • Matematik
  • Min Uddannelse 
  • PLC

Samarbejde med os sker ved direkte kontakt til fagpiloterne eller Skolernes Udviklingscenter. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.